Vi holder sommerferielukket fra den 15.-26 juli - se feriefanen!

NYT: DROP IN TIL BLODPRØVER

Fra den 1. juni skal man møde op mellem klokken 8.00 og 8.45 uden tidsbestilling til ordinerede og aftalte blodprøver.  Scan sundhedskortet under velkomstskærmen og tag plads i venteværelset, så vil du blive kaldt ind. Der kan være ventetid.

Vi har STADIG krav om MUNDBIND ELLER STORT VISIR hvis man har hoste eller andre luftvejssymptomer.

 

Forhøjet blodtryk
Ofte har man ingen gener af at have et forhøjet blodtryk. Derfor tilbyder vi gerne at måle dit blodtryk ved lejlighed. Selvom man ikke har gener, er det vigtigt at opdage og behandle blodtryksforhøjelse, først og fremmest for at undgå blodpropper i hjerte eller hjerne, men også for at undgå en lang række andre problemer.
Når blodtryk behandles skal værdien være under 140/90 ved måling ved konsultation. Måles blodtryk hjemme, skal værdien i gennemsnit være 135/85 eller lavere. Har man sukkersyge, skal alle værdierne som regel være 5 mindre.

 

Sukkersyge/Diabetes
Sukkersyge er opdelt i to typer.

Sukkersyge type 1, også kaldet insulinkrævende sukkersyge. Med denne sygdom er det livsvigtigt dagligt at få insulin som indsprøjtning.

Sukkersyge type 2, også kaldet “gammelmandssukkersyge” eller ikkeinsulinkrævende sukkersyge. Denne sygdom kan ofte bebehandles med livsstilsændringer og tabletbehandling. Af og til er det dog nødvendigt også at bruge insulin for at opnå god regulation.

Fælles for de forskellige typer sukkersyge er at der næsten altid følger andre sygdomme og problemer med: forhøjet blodtryk, forhøjet cholesterol, nyreproblemer, føleforstyrrelser, øjenproblemer.

Det er derfor vigtigt at kontrollere og behandle sygdommen så godt som muligt.

Vores tilbud

 • LILLE DM: 1-3 “små kontroller” med 3-6 måenders interval. Du får taget blodtryk og blodprøve (langtidsblodsukker, nyretal) hos sygeplejersken, og ringer eller mailer med lægen om svaret.
 • STOR DM = Årskontrol: Du får taget blodprøver, (Langtidsblodsukker, cholesterol, leverprøver, nyreprøver, mm.) hjertediagram (EKG) og skal aflevere en urinprøve (nyrekontrol). Derudover måles blodtryk og vægt og du får en snak med sygeplejersken om kost, motion  mm.
 • Ugen efter kommer du til til en konsultation hos læge hvor du bliver undersøgt, får svar på alle prøverne og en plan for næste års behandling og kontrol.
 • Derudover tilbydes patienter med diabetes en gratis årlig influenza-vaccination
 • Det skal du selv gøre:
  Gå til øjenlæge til øjenundersøgelse en gang om året.
  Gå til fodterapeut regelmæssigt. Det er måske ikke umiddelbart absolut nødvendigt, men med årene får du måske føleforstyrrelser på fødderne og så er det vigtigt med god fodpleje. Fodterapi er ikke gratis, men Sygesikringen betaler en del når vi henviser dig til behandling.

 

Forhøjet kolesterol
Du har måske hørt at kolesterol højere end 5,0 er for højt?
Hvis der er grund til at behandle vil man oftest stræbe efter at behandle så dit kolesterol er 5,0 eller lavere.
Men langtfra alle med kolesterol højere end 5,0 skal behandles!
Om dit kolesteroltal er for højt afhænger af en lang række faktorer. Væsentligst om du ryger, om du er mand eller kvinde og hvor højt dit blodtryk er.
Hvad der så eventuelt bør gøres kan være forskelligt.
Fornuftig livsstil med kost uden for meget fedt, passende motion og en vægt der ikke er for høj kan være nok for nogle.
Andre har brug for behandling med medicin.

Vores tilbud

 • Velbehandlet kolesterolforhøjelse kontrolleres med blodprøve en gang om året.
 • Hvis nogen i din nærmeste familie har kendt meget højt kolesterol, eller har haft blodpropper før de fyldte 60 år kan vi måle dit kolesteroltal.

Forhøjet kolesterol vil oftest forekomme i forbindelse med andre sygdomme og kontrolleres sammen med disse.

 

KOL – Kronisk obstruktiv lungesygdom eller Rygerlunger 
Rygning øger risiokoen for KOL, men ikke alle med KOL har røget. Hvis KOL opdages og behandles tidligt, kan man bremse dektruktionen af lungevævet og dermed nedsætte risiokoen for at man får svær åndenød

Hvis du er ryger og over 35 år tilbyder vi en lungefunktionsundersøgelse hos sygeplejersken.

Hvis du har fået konstateret KOL tilbyde vi en årlig lungefunktionsundersøgelse og samtale med  sygeplejersken med en  snak om behandling og plan for det næste år.

Derudover tilbydes patienter med KOL en gratis årlig influenza-vaccination og vaccination mod pneumokokker anbefales.

 

Allergi

1,5million mennesker i Danmark er berørt af allergi. Nogle gange er der kløe i øjnene, løbende næse eller nyse ture, andre har astma eller eksem. 

Man kan være allergisk overfor mange forskellige ting. Eksempelvis fødevarer, pollen, støv eller medicin. 

Diagnosen stilles ofte blot ud fra sygehistorien og en objektiv undersøgelse men kan i nogle tilfælde underbygges af blodprøver eller hudpriktest. 

De lette til moderate tilfælde behandles med medicin, mens ved sværere tilfælde kan der være behov for vaccination (hypo-sensibilisering). 

Klinikken kan varetage udredning og behandling af alle typer allergi. 

 

Astma

Alle kan få astmatiske symptomer. Nogle har kun astma (vejrtrækningsbesvær) i mild grad, når de anstrenger sig eller det er pollensæson, mens andre har behov for daglig medicin. 

Vi anbefaler en årlig lungefunktionsundersøgelse hos vores sygeplejersker og efterfølgende en konsultation hos en af lægerne med henblik på justering/ optimering af behandlingen. 

Link til demo af forskellige inhalatore:

http://pro.medicin.dk/Laegemiddelgrupper/Grupper/318099#MASTER

 

Knogleskørhed – Osteoporose

Alle knogler afkalker med alderen. Nogle afkalker hurtigere end andre. Særlige risikofaktorer er at være kvinde, særligt med en tidlig overgangsalder (før 45 år), høj alder, arvelige forhold, rygning, lavt fysisk aktivitetsniveau, behandling med større mængder binyrebarkhormon (steroid) samt visse kroniske sygdomme. 

Diagnosen stille ved en knoglescanning. 

Hvis man har fået konstateret knogleskørhed, anbefaler vi årlig lægeundersøgelse og vurdering. 

 

Screening for prostatakræft.

Hvis du overvejer at få lavet en PSA-test så læs venligts vedlagt information og book en tid hos én af lægerne. Klik på linket:

Information om PSA