NYT: DROP IN TIL BLODPRØVER

Fra den 1. juni skal man møde op mellem klokken 8.00 og 8.45 uden tidsbestilling til ordinerede og aftalte blodprøver.  Scan sundhedskortet under velkomstskærmen og tag plads i venteværelset, så vil du blive kaldt ind. Der kan være ventetid.

Vi har STADIG krav om MUNDBIND ELLER STORT VISIR hvis man har hoste eller andre luftvejssymptomer.

 

Utilsigtet hændelse

Som patient eller pårørende til en patient kan man rapportere om utilsigtede hændelser, der er sket på sygehuse, på plejehjem, i hjemmeplejen, hos den praktiserende læge eller alle andre steder i sundhedsvæsenet.

Skema for patienter

Skema for pårørende

Vær opmærksom på at rapporten bliver gennemgået med henblik på at finde ud af, hvad der er sket, hvordan det kunne ske og hvordan en lignende hændelse kan forebygges. Man får ikke svar tilbage på, hvad der er sket af ændringer ud fra netop ens rapport.
En rapport om utilsigtet hændelser er ikke det samme som en klage.

 

Patientklage
Ønsker du at klage over en behandlig, så skal du udfylde et særligt skema. Skemaet finder du her

Patientforsikringen
Hvis du er kommet til skade som følge af behandling eller undersøgelse og ønsker erstatning, så skal du henvende dig til Patienterstatningen

Patientvejledere
Får du brug for hjælp til uddybning af forskellen mellem de forskellige former for rapportering/anmeldelse, kan du kontakte patientvejlederne i regionen eller kommune.